Aktualita

Aktualita
02.11.2015
V současné době probíhají koordinační práce na těchto stavbách:

• RCDS Nové Město na Moravě - výměna oken jižní stěna , investor E.ON ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

• Snížení energetické náročnosti Základních škol Demlova 32 a34, Jihlava, investor Statutární město Jihlava

• Úprava přechodů pro chodce a autobusových zastávek, oprava stávajících chodníků, investor Městys Stonařov

Index

Jolana Mokošová

Informace o firmě:

  • poradenství při zavádění systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
  • zajišťování komplexních služeb na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
  • zajišťování služeb - koordinace bezpečnosti práce na staveništích
Copyright© 2014 Jolana Mokošová - bezpečnost práce